Program for Kultur- og kreativitetspedagogikk (K-ped)

Eit forskingsprogram ved Høgskolen Stord/Haugesund

Program for Kultur-og kreativitetspedagogikk fokuserer på samspelet mellom pedagogikk, fagdidaktikk og det kunstnarlege og kulturelle området i utdanningsprogram og i ulike former for opplæring.