Førsteamanuensis

Kari Holdhus

Musikk
Leiar av masterprogrammet i Kreative fag og læreprosessar.

Kari har ein Ph.d. i musikkpedagogikk. Ho disputerte i mars 2014 med monografien ”Stjerneopplevelser eller gymsalsestetikk: en studie av kvalitetsoppfatninger i skolekonsertpraksiser”. Ho deltar i IMTE-prosjektet med tema Performative læringshendingar. Ho er fagleg ansvarleg for og vidareutviklar masterprogrammet, som har basis i teoriar om kreativitet, estetikk og estetiske læreprosessar.