Det muliges kunst

Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren

Om kulturell grunnmur i lokalmiljøet med:

  • barnehage, grunnopplæring, kulturskole, Den kulturelle skolesekken, bibliotek,
    museum, teater, kino, kor, korps, Ungdommens kulturmønstring, kulturhus med flere

Nytt Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen:

  • etableres av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet
  • knyttes organisatorisk til høyere kunstutdanning og lærerutdanning
  • Den kulturelle skolesekken og kulturskolens virksomhet blir sentrale oppgaver i det nye senteret
  • kvalitet og kompetanse i grunnopplæring og talentarbeid

Forenkling, mindre byråkrati og bedre koordinert innsats

 Last ned hele dokumentet (PDF)

Prof. Magne Espeland’s publikasjoner

2013

Aadland, Helga & Espeland, Magne (2013). Educational Design Research in Teacher Education Programmes – a Renewing Research Approach for Professional Teacher Development. EAPRIL; 2013-11-26 – 2013-11-29

Engelsen, Knut Steinar & Espeland, Magne (2013). Improvisation in Teacher Education: Curricula and Practice in Dynamic Interplay (IMTE). NERA Reykjavik; 2013-03-07 – 2013-03-10.

Espeland, Magne; Arnesen, Trond Egil; Grønsdal, Ingrid A. R.; Holthe, Asle; Sømoe, Kjetil; Wergedahl, Hege; Aadland, Helga (2013). Skolefagundersøkelsen 2011 Praktiske og estetiske fag på barnesteget i norsk grunnskole. HSH-rapport(7). Stord: Høgskolen Stord/Haugesund

Holdhus, Kari; Espeland, Magne (2013). The Visiting Artist in Schools: Arts Based or School Based Practices?. International Journal of Education and the Arts.Volum 14.(special 1.10) s. 1-20.

Schei, Tiri Bergesen; Espeland, Magne (2013). Responsible facilitators at the Ph.d.-days in connection to Nordic Network for Research in Music Education.. Ph.d.-days for ph.d. candidates in the nordic network for research in music education; 2013-02-26 – 2013-02-27

Schei, Tiri Bergesen, Espeland, Magne & Stige, Brynjulf (2013). Research and research education in music – disciplinary or interdisciplinary approach?. Nordisk musikkpedagogisk forskning:
Årbok 2013, Volum 14.(1) s. 27-45.

2012

Schei, Tiri Bergesen, Stige, Brynjulf & Espeland, Magne (2012). 21. Century Research Education in the Arts: A Disciplinary or Interdisciplinary Approach?. Eight International Congress of Qualitative Inquiry; 2012-05-16 – 2012-05-19

Wiggins, Jackie & Espeland, Magne(2012). Creating in music learning contexts. I: The Oxford Handbook of Music Education, volume 1. Oxford: Oxford University Press.

2011

Espeland, Magne, Allern, Tor-Helge, Carlsen, Kari & Kalsnes, Signe (2011). Praktiske og estetiske fag og lærerutdanning: en utredning. Kunnskapsdepartementet i samarbeid med høgskolene i Nesna, Telemark og Stord/Haugesund 2011

Bjørnstad, Fred Ola & Espeland, Magne (2011). Educational progress or stasis on the outskirts of Europe. I: The Origins and Foundations of Music Education. Continuum 2010

2010

Espeland, Magne (2010). A century of music listening in schools : toward practices resonating with cultural psychology?. I: A Cultural Psychology of Music Education. Oxford: Oxford University Press.

Espeland, Magne (2010). Dichotomies in music education – real or unreal?. Music Education Research 2010 ;Volum 12.(2) s. 129-139.

Espeland, Magne (2010). One Hundred Years of Music Listening in Schools: Can Research Inform us About its Effects?. Forskerutdanningskurset ”Musikkens mening – musikkens virkning”,; 2010-12-06

Espeland, Magne & Grønsdal, Ingrid A. R. (2010). Music teacher practise orientations and efficient integration of computer technology: Only for creative teachers? 29th International Society for Music Education World Conference; 2010-08-03 – 2010-08-03

Grønsdal, Ingrid A. R. & Espeland, Magne (2010). Music teacher practise orientations and efficient integration of computer technology: Only for creative teachers?. 29th International Society for Music Education World Conference; 2010-08-01 – 2010-08-06

Grønsdal, Ingrid A. R. & Espeland, Magne (2010). Musikk: musikkundervisninga på ungdomstrinnet og bruk av IKT – eit tenleg instrument for heile musikkfaget? I: Skolefagsundersøkelsen 2009: Utdanning, skolefag og teknologi, 209-228. Stord: Høgskolen Stord/Haugesund.

Vavik, Lars Ingebrigt, Andersland, Svein, Arnesen, Trond Egil, Arnesen, Thomas, Espeland, Magne, Flatøy, Ingunn, Grønsdal, Ingrid Arnesen Råheim,  Fadnes, Per, Sømoe, Kjetil & Tuset, Gry Anette (2010) . Skolefagsundersøkelsen 2009: Utdanning, skolefag og teknologi. HSH-rapport nr ?. Stord: Høskolen Stord/Haugesund.

2009

Espeland, Magne (2009). Kreativitet i den norske skulekvardagen- eit spørsmål om å drikka tran eller heilt andre ting?. Musikk i skolen 2009 (3)

Espeland, Magne (2009). Kulturskolen og skolen. Personalsamling Stavanger Kulturhus; 2009-08-24

Espeland, Magne (2009). Kunstfaga i skolen-forsøk på ein perspektiverande tilstandsrapport.. Skapande læring; 2009-03-30 – 2009-03-31

Espeland, Magne (2009). To store undersøkingar om musikkfaget- bli med!. Musikk i skolen 2009 (1).

Fosse, Espen &Espeland, Magne(2009). Korleis står det til med musikkopplæringa i Noreg?Musikk i skolen 2009 (2).

Murphy, R & Espeland, Magne (2009). Ceol Abu!, Lámhlebhar an mhúinteora. Rang 3 (lærarrettleiing). Dublin: Carroll Education Limited.

Murphy, R. & Espeland, Magne (2009). Ceol Abu!, Lámhlebhar an mhúinteora. Rang 4 (lærarrettleiing). Dublin: Carroll Education Limited.

Murphy, R. & Espeland, Magne (2009). Ceol Abu!, Lámhlebhar an mhúinteora. Rang 5&6 (lærarrettleiing). Dublin: Carroll Education Limited.

Murphy, R. & Espeland, Magne (2009). Ceol Abu!, Rang 3 (cd). Dublin: Carroll Education Limited.

Murphy, R. & Espeland, Magne (2009). Ceol Abu!, Rang 3 (elevbok). Dublin: Carroll Education Limited.

Murphy, R. & Espeland, Magne(2009). Ceol Abu!, Rang 4 (cd). ). Dublin: Carroll Education Limited.

Murphy, R. & Espeland, Magne (2009. Ceol Abu!, Rang 4 (elevbok). ). Dublin: Carroll Education Limited.

Murphy, R. & Espeland, Magne (2009). Ceol Abu!, Rang 5&6. ). Dublin: Carroll Education Limited.

Sømoe, Kjetil, Arnesen, Trond Egil & Espeland, Magne (2009. Lights and shadows in the instructional use of ICT: The Norwegian Stord studies; Teachers’ evaluation of ICT usage in Art and Crafts, Music education and PE. EARLI konferansen 2009; 2009-09-28

Sømoe, Kjetil, Arnesen, Trond Egil & Espeland, Magne (2009. Lights and shadows in the instructional use of ICT: The Norwegian Stord studies; Teachers? evaluation of ICT usage in Art and Crafts, Music education and PE. I: Earlikonferansen 2009 . Book of abstracts. : EARLI 2009

Espeland, Magne (2009). Dichotomies in music education: Real or unreal?. : RIME (Research in Music Education) Conference; 2009-04-14 – 2009-04-18

Espeland, Magne (2009). DKS og skolen- underhaldning eller danning?. DKS og skolen; 2009-05-14 – 2009-05-15

Espeland, Magne (2009). Nora’s Story and the Mirror of Music Teacher Exellence. I: Narrative Inquiry in Music Education. Troubling Certainty.. Springer 2009 ISBN 978-90-481-8213-8.

2007

Espeland, Magne (2007). Compositional Process as Discourse and Interaction. A study of Small Group Music Composition Processes in a School Context. Stord: Høgskolen Stord/Haugesund.

Espeland, Magne (2007). Creative music education in schools and an internet based educational environment: What are the possibilities and challenges and how will music education be affected? (Symposium Convenor). Symposium, 27th ISME World Conference; 2006-07-16 – 2007-07-21

Espeland, Magne (2007). Debatt om skapende læring. Gjenlyd; 2007-11-16

Espeland, Magne (2007). Den kulturelle skolesekken og framtida. Samspel 2007; 2007-08-25

Espeland, Magne (2007). International Handbook of Research in Arts Education – The Project (Symposium Convenor). Symposium, 27th ISME World Conference; 2006-07-16 – 2007-07-21

Espeland, Magne, Andersen, Vidar & Arnesen, Ingrid Grønsdal (2007). Digital arenas in music education: Framing artistic and educational learning and practices?. European Association for Music in Schools; 2007-05-10 – 2007-05-13

Murphy, R. & Espeland, Magne (2007). Ceol Abú! Naíonáin. Caroll Education Limited

Murphy, R. & Espeland, Magne (2007). Ceol Abú! Naíonáin. L´amhleabhar an mh`uinteora (Teacher’s Resource Book). : Caroll Education Limited 2007

Murphy, R. & Espeland, Magne (2007). Ceol Abú! Naíonáin [Music Infants]. Dublin: Caroll Education Limited.

Murphy, R. & Espeland, Magne (2007). Making Connections in Assessment and Evaluation in Arts Education. AERA Annual Meeting:Assessment and Evaluation in Arts Education; 2007-04-09 – 2007-09-13

Espeland, Magne (2007). A Nordic Perspective on Creativity in Music. I: International Handbook for Research in Arts Education, s. 1215-1217. Springer

Espeland, Magne (2007).  Scandinavian Perspective on Music Curriculum Research. I: International Handbook for Research in Arts Education, s. 175-177. Springer

Espeland, Magne (2007). Compositional process as discourse and interaction : a study of small group music composition processes in a school context. Stord: Høgskolen Stord/Haugesund

Espeland, Magne,Grønsdal, Ingrid A. R. & Andersen, Vidar(2007). Digital arenas in music education: Framing artistic and educational learning and practices?. EAS Congress: Media & New Technology in Music Education; 2007-05-10 – 2007-05-13

Espeland, Magne & Murphy, Regina(«007). Making connections in assessment and evaluation in arts education. I: International Handbook for Research in Arts Education, s. 337-340. Springer.

Murphy, R. & Espeland, Magne (2007). Upbeat. CD. Music First Class. Dublin: Caroll Education Limited.

Murphy, R. & Espeland, Magne  (2007). Upbeat. CD. Music Fourth Class. Dublin: Caroll Education Limited.

Murphy, R. & Espeland, Magne (2007). Upbeat. CD. Music Second Class. Dublin: Caroll Education Limited.

Murphy, R. & Espeland, Magne (2007). Upbeat. CD. Music Third Class. Dublin: Caroll Education Limited.
HSH

Murphy, R. & Espeland, Magne (2007). Upbeat. CD 1. Music Fifth+Sixth Class. Dublin: Caroll Education Limited.

Murphy, R. & Espeland, Magne (2007). Upbeat. CD 2. Music Fifth+Sixth Class. Dublin: Caroll Education Limited.

2006

Espeland, Magne (2006). Den kulturelle skolesekken – kunstnarleg krydder eller varig danning?Arabesk 2006 (4) s. 3-5.

Espeland, Magne (2006). Musikklæraren i framtida – brei eller smal?. Arabesk 2006 (4) s. 48-52.

Grønsdal, Ingrid A. R. & Espeland, Magne (2006). Internet-based Creative Music Education/Educación musical creativa, basada en Internet. Congreso «Música y Educación en la Sociedad Guatemalteca 2006»; 2006-09-18 – 2006-09-20

Murphy, R. & Espeland, Magne (2006).  Upbeat. Music Fifth+Sixth Class.. Dublin: Carol Education Limited.

Murphy, R. & Espeland, Magne (2006).  Upbeat. Music Fifth+Sixth Class. Teachers Resource Book. Dublin: Carol Education Limited.

Murphy, R. & Espeland, Magne (2006). Upbeat. Music First Class. Dublin: Carol Education Limited.

Murphy, R. & Espeland, Magne (2006). Upbeat. Music First Class – Pupils’ Book. Dublin: Carroll Education Limited.

Murphy, R. & Espeland, Magne (2006). Upbeat. Music First Class. Teachers Resource Book. Dublin: Carol Education Limited.

Murphy, R. & Espeland, Magne (2006).  Upbeat. Music Fourth Class.. Dublin: Carol Education Limited.

Murphy, R. & Espeland, Magne (2006). Upbeat. Music Fourth Class. Teachers Resource Book. Dublin: Carol Education Limited.

Murphy, R. & Espeland, Magne (2006).  Upbeat. Music Infants. Dublin: Carroll Education Limited.

Murphy, R. & Espeland, Magne (2006). Upbeat. Music Infants. Teacher’s Resource Book. Dublin: Carol Education Limited.

Murphy, R. & Espeland, Magne (2006). Upbeat. Music Second Class.. Dublin: Carol Education Limited.

Murphy, R. & Espeland, Magne (2006). Upbeat. Music Second Class. Teachers Resource Book. Dublin: Carol Education Limited.

Murphy, R. & Espeland, Magne (2006). Upbeat. Music Third Class.. Dublin: Carol Education Limited.

Murphy, R. & Espeland, Magne (2006).  Upbeat. Music Third Class. Teachers Resource Book. Dublin: Carol Education Limited.

2004

Espeland, Magne (2004). Kultur for innovasjon? Om grunnleggende ferdigheter i Stortingsmelding nr.30, Kultur for læring. Arabesk 2004 (2) s. 9-11.

Espeland, Magne (2004). Lyttemetodikk. Ressursbok. Bergen: Fagbokforlaget

Espeland, Magne (2004). Sullivan, Timothy & Willingham, Lee. (Eds.) (2002). Creativity and Music Education.. International Journal of Education and the Arts 2004 ;Volum 5. (Hva er dette?)

Espeland, Magne (2004). Lyttemetodikk: ressursbok. Bergen: Fagbokforlaget

2003

Espeland, Magne (2004). Compositional process as discourse and interaction – a study of small group composition processes in a school context. The Third International Research in Music Education Conference; 2003-04-08 – 2003-04-12

Espeland, Magne (2004). «Ei blot tiil lyst» – eit sporskifte i oppvekstpolitikken. Arabesk 2003 (3).

Espeland, Magne (2004). The African drum: the compositional process as discourse and interaction in school context. I: Why and how to teach music composition – a new horizon for music education. USA: MENC 2003 s. 167-192

Espeland, Magne (2004). The African drum : the compositional process as discourse and interaction in a school context. I: Why and how to teach music composition : a new horizon for music education. Reston, VA: MENC 2003 ISBN 1565451546. s. 167-192

2002

Kalsnes, Signe, Espeland, Magne, Meek, Anne, Samuelsen, Arne Marius & Strobelt, Michael (2002). Arts based 4 year programme in teacher education: A better approach to teaching the aesthetics?. ISME 2002, 25th Biennial conference in music education and music festival; 2002-08-11 – 2002-08-16

2001

Espeland, Magne (2001). Lyttemetodikk. Studiebok. Bergen: Fagbokforlaget.

2000

Espeland, Magne (2000). Integrative Music Education for a Multicultural Europe – Is it possible in Norway?. I: Approaching a new Millenium – Lessons from the Past. Conference Report. Bergen: ISSEI (International Society for the Study of European Ideas ) 2000

1999

Espeland, Magne (1999). «Curriculum reform in Norway» – an insider’s perspective. Konferanse; 1996-11-30

Andersen, Vidar,Espeland, Magne & Husebø, Per Kristian(1999). Musisering i klasserommet – Hefte 4: Ut i verda – Til Europa. Bergen: Fagbokforlaget.

1998

Her mangelr forfattere. «Once upon a time there was a minister». Arts education policy review 1998
Espeland, Magne, Husebø, Per Kristian & Andersen, Vidar (1998). Å jul med din glede. Bergen: Fagbokforlaget.

Espeland, Magne (1998). Lyttemetodikk II. Bergen: Fagbokforlaget

1997

Espeland, Magne (1997). Filibong – eit brettspel for musikalsk læring. Bergen: Fagbokforlaget.

Espeland, Magne (1997). Once upon a time there was a minister: An unfinished story about reform in Norwegian arts education.. ? 1997 ;Volum 99.(1) s. 11-16

Espeland, Magne (1997). What are they going to listen to? Problems and opportunities in the selection og music for educational listening in Schools. ISME 1992 Sharing Musics of the World; 1992-07-01 – 1997-07-02

Espeland, Magne, Andersen, Vidar, Husebø, Britt Aalberg & Husebø, Per Kristian (1997). Komponering i klasserommet – en praktisk metodikk. Bergen: Fagbokforlaget.

Espeland, Magne, Husebø, Per Kristian & Andersen, Vidar (1997). Musisering i klasserommet. Folketoner. Hefte 1. Bergen: Fagbokforlaget .

Husebø, Per Kristian, Espeland, Magne & Andersen, Vidar (1997). Musisering i klasserommet. Folketoner. Hefte 2. Bergen: Fagbokforlaget.

1994

Espeland, Magne (1994). Formative research in Norwegian Primary Schools: a collaborative endeavour. I: The Bulletin, Special issue. University of Illinois, USA: Council for Research in Music Education 1994

1992

Espeland, Magne (1992). Musikk i bruk. Lyttemetodikk. Stord: Stord Lærarhøgskule.

1991

Espeland, Magne (1991). Musikk i bruk – musikksamling for grunnskolen/Music in Use – Selections of Music for Schools. Stord: Stord Lærarhøgskule.

1987

Espeland, Magne (1987). Music in Use, responsive music listening in the primary school. British Journal of Music Education 1987 ;Volum 4.(3) s. 283-297.

1983

Espeland, Magne (1983). Hør lydene : musikk og språkstimulering med små barn / K. M. Chacksfield, P. A. Binns, V. M. Robins ; oversatt og bearbeidet av Magne Espeland. Oslo: Cappelen.