Master – and PhD projects

Master projects- music

Musikkskaping med PC : menneske og teknologi i partnarskap – kven skaper kva?
Arnesen, Ingrid Grønsdal (Master thesis, 2005)

Kulturskulegranskinga 2009 – Musikk 
Fosse, Espen (Master thesis, 2009)

Stille lydformer: En studie av kunstneriske prosesser og utrykk knyttet til tilblivelsen av elektroakustiske lydbilder som en integrert del av tverrestetiske kunstuttrykk
Haaland, Helge (Master thesis, 2013)

Digitale verktøy og musikkundervisning på barne og ungdomstrinnet: En studie av endringer i etablert undervisningspraksis
Johansen, Bjørn Dølvik (Master thesis, 2012)

Musikalsk læring i Cyberspace?
Kvinge, Øystein Røsseland (Master thesis, 2012)

Music, Education and Me. A Study of Self in Musical Performance
Lien, Wenche Bruun (master thesis, 2013)

The sense of music and technology: Innføring av interaktiv tavle i musikkfaget på ungdomstrinnet : Omforming av undervisningspraksis?
Liknes, Lars J (Master thesis, 2011)

IKT og digitale verktøy i musikklærerutdanningene i Norge
Lund, Chris Andrè (Master thesis, 2012)

Strategisk læring i ein musikar si utvikling 
Olsen, Jonas Selås (Master thesis, 2014)

Menneske og maskin i musikkundervisningen. Vekselvirkninger mellom det digitale og analoge
i en kreativ og helhetlig praksis.
Pareli Notland, Helge Andreas (Master thesis, 2009)

Hva skal vi finne på? Et studium av analoge og digitale komposisjonsprosesserers samspill i musikkfaget på barnetrinnet
Reknes, Jan Erik (Master thesis, 2012)

Master projects- Arts &Craft

You find all master thesis at SHUC here.

Digital biletskaping i kunst og handverksfaget: med vekt på sjangeren portrett og samansette digitale skapingsprosessar
Opdal, Gro Kristin (Master thesis, 2009)

Digital biletskaping i kunst og handverksfaget er ei masteroppgåve skriven av Gro Kristin Opdal, i samband med studiet Master IKT i læring. Oppgåva tek utgangspunkt i Kunnskapsløftet sine målsetjingar om bruk av digitalt verktøy i kunst og…

Digitalt handverk : kva kan digitale verktøy tilby av moglegheiter i arbeid med bruksform i leire?
Huglen, Kathrine (Master thesis, 2009)

Bakgrunnen for denne undersøkinga er innføringa av digitale hjelpemiddel i kunst og handverksfaget. For at teknologien ikkje skal bli teken i bruk berre for teknologien si skuld, ynskjer eg å synleggjere kva digital formgiving kan tilføre den…

Digitale læremidler i design og håndverk – fagets mål i møte med ny teknologi: en studie av hvordan lærere og elever på videregående trinn 1 opplever bruken av et bloggverktøy som et bidrag til å nå de viktigste målsetningene i faget
Bådsvik, Merete Kjørmo (Master thesis, 2009)

digitale læremidler hvor unges teknologibruk er forsøkt applisert, er Format Pro som hovedsakelig er rettet mot lærere og elever i felles programfag på videregående trinn 1 (Vg1) ved det yrkesfaglige utdanningsprogrammet design og håndverk i videregående…

Metamorfose: – en lærings- og skapingsprosess i et digitalt bildebehandlingsprogram
Tvedte, Charlotte (Master thesis, 2009)

Ung på Instagram: Selvrepresentasjon og inntrykkshåndtering gjennom bilder
Berentsen, Hege (Master thesis, 2014-07-08)

Hva genererer kvalitet i multimodalitet? Kan vi enes om noen kriterier? : Vurdering av sammensatte elevtekster
Hjukse, Hjørdis (Master thesis, 2007)

Det digitale broderi: mellom håndabeid og høgteknologi
Hillersøy, Janne (Master thesis, 2009)

oppgåva hatt eit didaktisk utgongspunkt, der målet har vore å undersøkja nye måtar å ta i bruk tradisjonsrikt håndarbeid i kombinasjon med digitale verktøy. Kunst- og hånvdverksfaget står i ei særstilling innanfor den digitale læringsrevolusjonen i skulen…

Grafisk design i det profesjonelle studio: hvordan gjøres det egentlig? : Et dannelsesstudie innen grafisk design sett fra en formgivningslærers ståsted.
Torvestad, Sigrun Marie (Master thesis, 2013-12-11)