Eigne publikasjoner

Publikasjonar, K-ped 2013-2014

Aadland, H., Arnesen, T.E., Grønsdal, I.A.R. & Sømoe, K. (2014) ”Kjekt å ha!” Læraroppfatningar av praktiske og estetiske fag på barnesteget i grunnskulen. InFormation,Nordic Journal of Art and Reseach, Vol 3, Nr 1.

Arnesen, T.E., Aadland, H.(2013). Kroppsøving på barnesteget- vektlegging av leik og rørsleglede. I: Espeland, M.; Arnesen, T.E.; Grønsdal, I. A. R.; Holthe, A.; Sømoe, K.; Wergedahl, H.; Aadland, H.: Skolefagundersøkelsen 2011 Praktiske og estetiske fag på barnesteget i norsk grunnskole. HSH-rapport (7). Stord: Høgskolen Stord/Haugesund

Aadland, H., Arnesen, T. A., Espeland M., Grønsdal, I. A Sømoe, K.(2013). Metode eller danningsfag? Lærarperspektiv på praktiske og estetiske fag på barnesteget. I: Espeland, M.; Arnesen, T.E.; Grønsdal, I. A. R.; Holthe, A.; Sømoe, K.; Wergedahl, H.; Aadland, H.:Skolefagundersøkelsen 2011 Praktiske og estetiske fag på barnesteget i norsk grunnskole.HSH-rapport (7). Stord: Høgskolen Stord/Haugesund

Arnesen, T.E.(2013). Førebilete eller fasist?. Kroppsøving, (1) s. 6-7.

Arnesen, T.E., Leirhaug, P.E og Nilsen, A.K.. (2013). ”Den læreplanen som ikkje kan tilpassast mi undervisning finst ikkje.” Vurdering og undervising i kroppsøving etter kunnskapsløftet. Tidsskriftet FOU i praksis, 7(3), 9-32.

Arnesen, T. E., Aadland, H. (2013). Skolefagsundersøkelsen 2011: Kroppsøving på barnesteget – vektlegging av leik og rørsleglede. Delrapport kroppsøving i Espeland, M. mf (2013). Skolefagsundersøkelsen 2011: Praktiske og estetiske fag på barnesteget i norsk grunnskule. HSH-rapport 2013/7

Arnesen, T. E.; Nilsen, A-K.; Leirhaug, P.E. (2013). Den læreplanen som ikkje kan tilpassast mi undervisning, finst ikkje. Vurdering og undervisning i kroppsøving etter kunnskapsløftet.. Tidsskriftet FoU i praksis,Volum 7.(3) s. 9-32

Ben-Horin, O. (2015). The Making of a Neuroscience Opera. In A. B. Reinertsen & A. M. Otterstad (Eds.). Metodefestival og Øyeblikksrealisme. Bergen: Fagbokforlaget.

Ben-Horin, O. (2014). Kreativ Kunnskap. In Åpne Sinn: Barn og Unge i Skapende Arbeid (pp. 44-49). Bergen: Bergen Kulturskole Visuelle Kunstfag

Ben-Horin, O. (2014). The Write a Science Opera (WASO) Guidelines. European Commission: The CREAT-IT Comenius Multilateral Project

Espeland, M.; Arnesen, T.E.; Grønsdal, I. A. R.; Holthe, A.; Sømoe, K.; Wergedahl, H.; Aadland, H.(2013). Skolefagundersøkelsen 2011 Praktiske og estetiske fag på barnesteget i norsk grunnskole. HSH-rapport (7). Stord: Høgskolen Stord/Haugesund

Gershon, W. S. & Ben-Horin, O. (2014). Deepening inquiry: What processes of making music can teach us about creativity and ontology for inquiry based science education.International Journal of Education & the Arts, 15 (19).

Grønsdal, I. A. R. & Espeland, M. (2013). Musikkfaget på barnesteget- eit redusert musikkfag? I: Espeland, M.; Arnesen, T.E.; Grønsdal, I. A. R.; Holthe, A.; Sømoe, K.; Wergedahl, H.; Aadland, H.: Skolefagundersøkelsen 2011 Praktiske og estetiske fag på barnesteget i norsk grunnskole. HSH-rapport (7). Stord: Høgskolen Stord/Haugesund

Holdhus, K. & Espeland, M. (2013).The Visiting Artist in Schools: Arts Based or School Based Practices? International Journal of Education and the Arts, Volum 14.(special 1.10)

Holdhus, K. (2014). Stjerneopplevelser eller gymsalsestetikk: en studie av kvalitetsoppfatninger i skolekonsertpraksiser. Doktoravhandling. Aarhus Universitet.

Reinertsen, A. B., Otterstad, A. M. & Ben-Horin, O. (2014). Our little land and a utopian imaginary: A collaborative writing story on new languages for the reimagining of democratic societies. Policy Futures in Education, vol. 12 number 1, Special Issue: Islam and the End of European Multiculturalism?

Reinertsen, A. B., Ryen, A., Otterstad, A. M. & Ben-Horin, O. (2013). The Inefficiency of Knowledge and the Limits of Explanation; The Necessity of Critique: Norway; July 22nd, 2011. Qualitative Inquiry, vol 19:3.

Reinertsen, A. B., Ben-Horin, O. & Borgenvik, K. (2013). Articlepoem: Poetry and Reality in Research in Poetry and Reality. International Review of Qualitative Research, vol 6:3.

Schei, T.B., Espeland M. & Stige B.(2013): Research and research education in music –disciplinary or interdisciplinary approach? Nordic Research in Music Education. Yearbook, Vol. 14 2012, 27–45

Sømoe, K. (2013). Kunst og håndverk i barneskolen – et fag i oppløsning? I: Espeland, M.; Arnesen, T.E.; Grønsdal, I. A. R.; Holthe, A.; Sømoe, K.; Wergedahl, H.; Aadland, H.:Skolefagundersøkelsen 2011 Praktiske og estetiske fag på barnesteget i norsk grunnskole.HSH-rapport (7). Stord: Høgskolen Stord/Haugesund

Vangsnes, V. (2014). The Dramaturgy and Didactics of Computer Gaming. A Study of a Medium in the Educational Context of Kindergartens. Ph.d. Universitetet i Bergen

Vangsnes, V. & Økland, N. T. G. (2013). Didactic dissonance : teacher roles in computer gaming situations in kindergartens. Technology, Pedagogy and Education.