Førsteamanuensis

Oded Ben-Horin

Musikk
Stipendiat i forskingsprogrammet, IMTE-prosjektet.

Oded er aktiv som pedagog og utøvande musikar, med særleg vekt på møtepunkta mellom kunst og vitskap i pedagogiske samanhengar samt kunstnarleg vitskapsformidling. Hans første vitskapsopera som librettist, ”Rosetta’s Stone”, har premiere i 2016. Oded leiar CREAT-IT prosjektet som er eit av fleire FoU prosjekt knytt til WASO, ein pedagogisk metode han har vidareutvikla frå ”Write an Opera” metodikken saman med fagmiljøet ved HSH. Oded er også koordinator av SkyLight- prosjektet (UNESCOs International Year of Light).