Høgskulelektor

Gunhild Rolfsnes

Musikk

Gunhild underviser i song, kor, høyrelære, didaktikk m.m. med eit hovudansvar for årskurset i musikk og musikk i lærarutdanninga 1-7 (GLU). Ho er involvert i prosjekta CREAT-IT og WASO saman med Oded Ben- Horin, med særskilt fokus på komponering med barn.