Høgskulelektor

Kirsti Aksnes

Drama

Kirsti har master i dramapedagogikk frå høgskulen i Bergen. Ho er aktiv i ulike teatergrupper og er spesielt interessert i arbeid med psykisk funksjonshemma. Ho underviser både på grunnskule- og barnehagelærarutdanninga. Ho deltar i WASO prosjektet saman med Oded Ben-Horin.