Førstelektor

Kjetil Sømoe

Leiar for Kunst og handverk seksjonen

Kjetil underviser i grunnnskulelærarutdanninga og på masterstudiet i kreative fag og læreprosessar. Hans hovudinteresse er knytt til handverksdelen av kunst og handverksfaget. Han har deltatt i Skolefagsundersøkelsen 2011 og i IMTE prosjektet.