Ph.d. – rettleiing:

Kari Holdhus 2010- 2014:
Stjerneopplevelser eller gymsals estetikk? En studie av kvalitets opp fatninger i skole konsertpraksiser (Star Experiences or Gymhall Aesthetics? A Study of Quality Conceptions in School Concerts Practices)

Oded Ben Horin 2014- 2018:
Improvising the Bridge: A Study of Teaching Skills and Educational Design in an Arts-infused Inquiry Based Science Teaching Context.

Øistein Kvinge 2014- 2018: Improvisation as sign making activity?- a case study on educational design in teacher education

Professor

Magne Espeland

Magne I. Espeland er professor i musikk og fagdidaktikk ved Høgskulen Stord/Haugesund. Hans hovudinteresser er fagdidaktisk forsking, innovasjon og pedagogisk utviklingsarbeid i kunstfaga, forskingsmetodikk, prosjektleiing og master- og Ph.d. – rettleiing.

Administrative oppgåver er for tida leiing av forskingsprogrammet i kreativitet og kulturpedagogikk ved HSH, og Musikknett Vest, eit nettverk for musikkfaglege aktivitetar ved høgare utdanningsinstitusjonar i Vest Noreg. Han var ein av initiativtakarane til ”Grieg Research School in Interdisciplinary Music Studies”, og er i dag med i den faglege styringsgruppa i dette vestnorske forskarnettverket.
Nasjonalt har han leia og deltatt i ei rekkje kommisjonar og grupper frå 1994 og fram til i dag, t.d. nye nasjonale læreplanar for musikkfaget i grunnskulen, nye læreplanar for lærarutdanning (2010) og det nyleg avslutta arbeidet knytt til nasjonal utdanningspolitikk for kunst og kultur i opplæringa, ’Det muliges kunst’ (2014). Nåverande forskingsaktivitetar inkluderer rådgjevarverksemd for det svenske vitskapsrådet og leiing av forskingsaktiviteten i prosjektet ’Improvisation in Teacher Education”- eit 3 årig prosjekt finansiert av Noregs Forskingsråd.