Høgskulelektor

Synnøve Kvile

Leiar av Musikk seksjonen 

Synnøve underviser på faglærarutanninga i musikk og har erfaring med forsking knytt til Den kulturelle skole sekken og underviser i musikkpedagogikk og – didaktikk, piano og vitskapteori. Ho leiar CoDime-prosjektet i lag med Ingrid Grønsdal og deltar i IMTE-prosjektet der ho ser på pedagogisk improvisasjon i eiga undervisning.