Førstelektor

Trond Egil Arnesen

Kroppsøving

Trond Egil underviser i grunnskulelærerutdanninga, barnehagelærarutdanninga og på årskurset i kroppsøving. Han er spesielt interessert i fagdidaktikk og vurderingsarbeid knytt til kroppsøvingsfaget. Han har deltatt i Skolefagsundersøkelsen 2011 og arbeider med improvisasjon i kroppsøving i IMTE saman med Helga Aadland.