Førsteamanuensis

Vigdis Vangsnes

Drama

Vigdis underviser både på grunnskule- og barnehagelærarutdanning og i masterstudiet “ Kreative fag og lære prosessar”. Ho disputerte for Ph.d. i 2014 med avhandlinga The Dramaturgy and Didactics of Computer Gaming – A Study of a Medium in the Educational Context of Kindergartens. Ho deltar i IMTE med prosjektet «Iscenesett pedagogikk – undervisingas improvisatoriske dramaturgi».