Improvisation in Teacher Education (IMTE) (2013- 2017)

Prosjektleiar: Professor Knut Steinar Engelsen

Forskingsleiar: Professor Magne Espeland

Prosjektet er eit samarbeidsprosjekt med forskingsprogrammet Praksis- Fou ved HSH og er finansiert av Norsk Forskingsråd under programmet for strategiske høgskuleprosjekt (SHP).

Forskingsfokuset i prosjektet er sentrert rundt “improvisasjon” som  eit overordna omgrep som me ser på som avgjerande i utviklinga og studiet av lærarutdanning som dynamiske prosessar, og dermed også for utviklinga av lærarroller, didaktisk arbeid og læraridentitet. Prosjektet har mange delprosjekt, involverer 15 forskarar og 4 Ph.D kandidatar og har til nå resultert i x artiklar, fleire masteroppgåver og x nasjonale og internasjonale konferansepresentasjonar.

Sjå prosjektet sine eigne prosjektsider: IMTE