«Det muliges kunst»- tilråding til kunnskaps og kultruminister frå eit ekspertutval nedsett av KUD og KD

Som vedlegg i utgreiinga ligg det ei omfattande litteraturliste for kunstfaga:  Last ned hele dokumentet (PDF)

Utvalde publikasjonar, professor Magne Espeland

2016

Holdhus, K., Høisæter, S., Mæland, K., Vangsnes, V., Engelsen, K. S., Espeland, M., & Espeland, Å. (2016). Improvisation in teaching and education—roots and applications. Cogent Education3(1), 1204142.

2013

Espeland, Magne; Arnesen, Trond Egil; Grønsdal, Ingrid A. R.; Holthe, Asle; Sømoe, Kjetil; Wergedahl, Hege; Aadland, Helga (2013). Skolefagundersøkelsen 2011 Praktiske og estetiske fag på barnesteget i norsk grunnskole. HSH-rapport(7). Stord: Høgskolen Stord/Haugesund

Holdhus, Kari; Espeland, Magne (2013). The Visiting Artist in Schools: Arts Based or School Based Practices?. International Journal of Education and the Arts.Volum 14.(special 1.10) s. 1-20.

Schei, Tiri Bergesen, Espeland, Magne & Stige, Brynjulf (2013). Research and research education in music – disciplinary or interdisciplinary approach?. Nordisk musikkpedagogisk forskning:
Årbok 2013, Volum 14.(1) s. 27-45.

2012

Schei, Tiri Bergesen, Stige, Brynjulf & Espeland, Magne (2012). 21. Century Research Education in the Arts: A Disciplinary or Interdisciplinary Approach?. Eight International Congress of Qualitative Inquiry; 2012-05-16 – 2012-05-19

Wiggins, Jackie & Espeland, Magne(2012). Creating in music learning contexts. I: The Oxford Handbook of Music Education, volume 1. Oxford: Oxford University Press.

2011

Espeland, Magne, Allern, Tor-Helge, Carlsen, Kari & Kalsnes, Signe (2011). Praktiske og estetiske fag og lærerutdanning: en utredning. Kunnskapsdepartementet i samarbeid med høgskolene i Nesna, Telemark og Stord/Haugesund 2011

Bjørnstad, Fred Ola & Espeland, Magne (2011). Educational progress or stasis on the outskirts of Europe. I: The Origins and Foundations of Music Education. Continuum 2010

2010

Espeland, Magne (2010). A century of music listening in schools : toward practices resonating with cultural psychology?. I: A Cultural Psychology of Music Education. Oxford: Oxford University Press.

Espeland, Magne (2010). Dichotomies in music education – real or unreal?. Music Education Research 2010 ;Volum 12.(2) s. 129-139.

Grønsdal, Ingrid A. R. & Espeland, Magne (2010). Musikk: musikkundervisninga på ungdomstrinnet og bruk av IKT – eit tenleg instrument for heile musikkfaget? I: Skolefagsundersøkelsen 2009: Utdanning, skolefag og teknologi, 209-228. Stord: Høgskolen Stord/Haugesund.

Vavik, Lars Ingebrigt, Andersland, Svein, Arnesen, Trond Egil, Arnesen, Thomas, Espeland, Magne, Flatøy, Ingunn, Grønsdal, Ingrid Arnesen Råheim,  Fadnes, Per, Sømoe, Kjetil & Tuset, Gry Anette (2010) . Skolefagsundersøkelsen 2009: Utdanning, skolefag og teknologi. HSH-rapport nr ?. Stord: Høskolen Stord/Haugesund.

2009

Espeland, Magne (2009). Kunstfaga i skolen-forsøk på ein perspektiverande tilstandsrapport.. Skapande læring; 2009-03-30 – 2009-03-31

Fosse, Espen &Espeland, Magne(2009). Korleis står det til med musikkopplæringa i Noreg?Musikk i skolen 2009 (2).

Espeland, Magne (2009). DKS og skolen- underhaldning eller danning?. DKS og skolen; 2009-05-14 – 2009-05-15

Espeland, Magne (2009). Nora’s Story and the Mirror of Music Teacher Exellence. I: Narrative Inquiry in Music Education. Troubling Certainty.. Springer 2009 ISBN 978-90-481-8213-8.

2007

Espeland, Magne (2007). Compositional Process as Discourse and Interaction. A study of Small Group Music Composition Processes in a School Context. Stord: Høgskolen Stord/Haugesund.

Espeland, Magne (2007). Debatt om skapende læring. Gjenlyd; 2007-11-16

Espeland, Magne (2007). Den kulturelle skolesekken og framtida. Samspel 2007; 2007-08-25

Murphy, R. & Espeland, Magne (2007). Making Connections in Assessment and Evaluation in Arts Education. AERA Annual Meeting:Assessment and Evaluation in Arts Education; 2007-04-09 – 2007-09-13

Espeland, Magne (2007). A Nordic Perspective on Creativity in Music. I: International Handbook for Research in Arts Education, s. 1215-1217. Springer

Espeland, Magne (2007).  Scandinavian Perspective on Music Curriculum Research. I: International Handbook for Research in Arts Education, s. 175-177. Springer

Espeland, Magne (2007). Compositional process as discourse and interaction : a study of small group music composition processes in a school context. Stord: Høgskolen Stord/Haugesund

Espeland, Magne,Grønsdal, Ingrid A. R. & Andersen, Vidar(2007). Digital arenas in music education: Framing artistic and educational learning and practices?. EAS Congress: Media & New Technology in Music Education; 2007-05-10 – 2007-05-13

Espeland, Magne & Murphy, Regina(2007). Making connections in assessment and evaluation in arts education. I: International Handbook for Research in Arts Education, s. 337-340. Springer.

2006

Espeland, Magne (2006). Den kulturelle skolesekken – kunstnarleg krydder eller varig danning?Arabesk 2006 (4) s. 3-5.

Espeland, Magne (2006). Musikklæraren i framtida – brei eller smal?. Arabesk 2006 (4) s. 48-52.

Grønsdal, Ingrid A. R. & Espeland, Magne (2006). Internet-based Creative Music Education/Educación musical creativa, basada en Internet. Congreso «Música y Educación en la Sociedad Guatemalteca 2006»; 2006-09-18 – 2006-09-20

Murphy, R. & Espeland, Magne (2006).  Upbeat. Music Fifth+Sixth Class.. Dublin: Carol Education Limited.

Murphy, R. & Espeland, Magne (2006).  Upbeat. Music Fifth+Sixth Class. Teachers Resource Book. Dublin: Carol Education Limited.

Murphy, R. & Espeland, Magne (2006). Upbeat. Music First Class. Dublin: Carol Education Limited.

Murphy, R. & Espeland, Magne (2006). Upbeat. Music First Class – Pupils’ Book. Dublin: Carroll Education Limited.

Murphy, R. & Espeland, Magne (2006). Upbeat. Music First Class. Teachers Resource Book. Dublin: Carol Education Limited.

Murphy, R. & Espeland, Magne (2006).  Upbeat. Music Fourth Class.. Dublin: Carol Education Limited.

Murphy, R. & Espeland, Magne (2006). Upbeat. Music Fourth Class. Teachers Resource Book. Dublin: Carol Education Limited.

Murphy, R. & Espeland, Magne (2006).  Upbeat. Music Infants. Dublin: Carroll Education Limited.

Murphy, R. & Espeland, Magne (2006). Upbeat. Music Infants. Teacher’s Resource Book. Dublin: Carol Education Limited.

Murphy, R. & Espeland, Magne (2006). Upbeat. Music Second Class.. Dublin: Carol Education Limited.

Murphy, R. & Espeland, Magne (2006). Upbeat. Music Second Class. Teachers Resource Book. Dublin: Carol Education Limited.

Murphy, R. & Espeland, Magne (2006). Upbeat. Music Third Class.. Dublin: Carol Education Limited.

Murphy, R. & Espeland, Magne (2006).  Upbeat. Music Third Class. Teachers Resource Book. Dublin: Carol Education Limited.

2004

Espeland, Magne (2004). Kultur for innovasjon? Om grunnleggende ferdigheter i Stortingsmelding nr.30, Kultur for læring. Arabesk 2004 (2) s. 9-11.

Espeland, Magne (2004). Lyttemetodikk. Ressursbok. Bergen: Fagbokforlaget

Espeland, Magne (2004). Sullivan, Timothy & Willingham, Lee. (Eds.) (2002). Creativity and Music Education.. International Journal of Education and the Arts 2004 ;Volum 5. (Hva er dette?)

Espeland, Magne (2004). Lyttemetodikk: ressursbok. Bergen: Fagbokforlaget

2003

Espeland, Magne (2004). «Ei blot tiil lyst» – eit sporskifte i oppvekstpolitikken. Arabesk 2003 (3).

Espeland, Magne (2004). The African drum: the compositional process as discourse and interaction in school context. I: Why and how to teach music composition – a new horizon for music education. USA: MENC 2003 s. 167-192

Espeland, Magne (2004). The African drum : the compositional process as discourse and interaction in a school context. I: Why and how to teach music composition : a new horizon for music education. Reston, VA: MENC 2003 ISBN 1565451546. s. 167-192

2002

Kalsnes, Signe, Espeland, Magne, Meek, Anne, Samuelsen, Arne Marius & Strobelt, Michael (2002). Arts based 4 year programme in teacher education: A better approach to teaching the aesthetics?. ISME 2002, 25th Biennial conference in music education and music festival; 2002-08-11 – 2002-08-16

2001

Espeland, Magne (2001). Lyttemetodikk. Studiebok. Bergen: Fagbokforlaget.